aPoint Danmark IVS

CVR 37763985

Medarbejder diversitet er vigtigt, men…

By on 3. april 2018

En hvilken som helst organisation har behov for at afspejle deres målgrupper om det er kunder eller borgere (kommerciel eller offentlig organisation), men det skal altid være med de bedst mulige medarbejdere!

Dermed nytter det ikke noget, at man som organisation prioriterer, at ansætte fx rødhårede, mennesker med grønne øjne eller fordi de kommer fra en lille stamme i Amazon junglen. Det vigtigste må være, at man ansætter den bedste person til jobbet (evner, indsigt, erfaring etc. kontra fx hårfarve eller køn) ud fra de kandidatmuligheder man har i ansøgerfeltet.

En kommerciel organisation er i verden for at drive forretning og give afkast til sine investorer, det er elementær og rationel fornuft. Dette basale motiv har ikke ændret sig siden den første købmand åbnede sin butik.

En offentlig organisation er i verden for at tilbyde sine borgere den bedst mulige kerne service til billigst mulige penge. Det forudsætter man optræder rationelt og med respekt for det enkelte menneske samt de penge man tvangsopkræver hos borgerne og virksomhederne.

Det vil ikke være med respekt for de enkelte job kandidater, hvis ikke den bedst egnede bliver valgt fordi en eller anden policy beskriver der skal udøves omvendt diskrimination så fx man altid vælger en ung i forhold til en ældre kandidat eller man vælger en med anden hudfarve eller en LGBT frem for den bedst egnede.

Hvilken læge/kirurg vil du personligt helst opereres af? Den bedst egnede eller den politisk valgte?

Hvis nogle føler sig krænket over, at en organisation og leder vælger at ansætte den bedst egnede, bør man nok overveje hvem det er som diskriminere?

Er du enig? Hvis ikke, hvorfor?