aPoint Danmark IVS

CVR 37763985

aPoint SaaS modeller er nu live på www.apointmodel.com

By on 13. januar 2017

Det er med stor glæde, at aPoint har åbent for kommercielt brug af aPoint modellerne på www.apointmodel.com

 

I denne første udgave er 2 SaaS modeller: aPoint Selection Model © samt aPoint Evaluation Model ©. I slutningen af februar tilføjes 2 andre modeller: aPoint Leadership Development Model © samt aPoint Sales Development Model © samt tilføjet funktionalitet.

 

aPoint Selection Model ©

Når du som ansættende leder, eventuelt sammen med din HR kollega, har løbet alle CV og ansøgninger igennem, har afholdt møder, taget referencer og måske haft de sidste kandidater til at udføre nogle person- eller faglighedstest, skal du tage en beslutning, hvem vil du ansætte?

Det er i denne situation, der vælges ud fra mavefornemmelse!

Det er din subjektive mavefornemmelse med de input, du har fra forskellige silo kilder, som typisk er CV, møde indtryk og kemi match, referencer og testresultater. Er det godt nok?

Det er her aPoint Selection Model © tilføre dokumenterbar værdi. I denne model udvælger du selv hvilke evaluerings punkter, der skal indgå, og hvor vigtige de er i forhold til hinanden (beskrevet som vægtet procent), du graduere de sidste typisk 2 til 4 kandidater mod hinanden og opnår en vægtet prioritering, som derudover indgår i den efterfølgende aPoint Evaluation Model ©.

På en måde omsætter du alle dine input kilder, objektive som subjektive, til et objektivt og prioriteret valg, baseret på dine egne udvælgelseskriterier. En rapport dokumenterer dette valg, og hvad dette valg er baseret på!

Når du gennemgår aPoint processen første gang, vil du måske også blive meget mere skarp på, hvad det er for en profil i leder efter næste gang, i skal ansætte, da modellen i sin struktur tvinger dig til valg, fravalg og at beskrive, hvad der er mere vigtigt end andet (prioritering) – læring i løbende proces.

I Danmark estimerer man, at omkring 20 procent af alle ansættelser er fejl ansættelser! At man vælger at leve med en del af disse valg, er en anden historie. Den gennemsnitlige direkte økonomiske omkostning per ansættelse er kr. 100.000, nogle har et markant større beløb og andre lidt mindre. aPoint hjælper med at minimere risikoen for fejlansættelse, som altid er kostbare på flere parametre, ikke kun økonomiske.

 

aPoint Evaluation Model ©

Den næste model er aPoint Evaluation Model © som bruger data fra aPoint Selection modellen. Denne model bruges i de første måneder af en ansættelse for at sikre alt går som planlagt, eller giver dig identifikation, prioritet og fokusering på nødvendige udviklingsområder for den nyansatte.

Andre modeller som aPoint Lederudviklings model © og aPoint Sales Development Model © vil fokusere på team og personlig udviklings fokus i prioritet rækkefølge samt andet som oplyses ved kontakt til aPoint.

 

Skriv eller ring for demo eller tilmeld dig på www.apointmodel.com